Hướng dẫn cách tính điểm đại học khối D một cách chính xác nhất cho học sinh và sinh viên

Trước kỳ tuyển sinh quan trọng nhất của học sinh, hàng năm sĩ tử và phụ huynh đều muốn tìm hiểu cách tính điểm xét tuyển Đại học. Trong cách tính điểm Đại học, tính điểm khối D là vấn đề được các bạn học sinh quan tâm rất nhiều. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về cách tính điểm Đại học khối D. Hãy cùng Reviewedu khám phá nhé!

Tính điểm xét tuyển Đại học là một nhiệm vụ quan trọng, giúp chúng ta biết tổng điểm bài thi hoặc điểm xét tuyển của mình. Bằng cách sử dụng các công thức quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, chúng ta có thể tính được điểm theo phương thức xét tuyển. Từ điểm Đại học, chúng ta có thể đánh giá cơ hội được nhận vào Trường Đại học mơ ước, có tỉ lệ cao hoặc thấp.

Khối D là một lựa chọn phổ biến cho nhiều bạn học sinh muốn xét tuyển Đại học hiện nay. Nhiều ngành học của các trường Đại học cũng xét tuyển từ khối này. Đặc biệt, các trường chuyên về kinh tế thường xét tuyển điểm THPT khối D. Bài viết này sẽ tổng hợp kiến thức về cách tính điểm Đại học cho khối D.

Hướng dẫn cách tính điểm đại học khối D dành cho học sinh sinh viên chính xác nhất

Phương pháp tính điểm Đại học khối D

Các tổ hợp môn thi đại học khối D.

Với xu thế hiện nay, có rất nhiều thí sinh chọn khối D để xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ, Kinh tế – Tài chính, Khoa học Xã hội và Nhân văn,… Các trường Đại học cũng đa dạng hóa các nhóm ngành trong việc xét tuyển điểm Đại học khối D.

Tập hợp D01-D15

Tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng khối D gồm các khối sau đây:.

 • Tổ hợp D01 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Toán, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D02 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Toán và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D03 gồm có: Môn ngữ văn, môn toán và môn tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D04 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Toán và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D05 gồm có: Môn văn, Môn toán, Môn tiếng Đức.
 • Tổ hợp D06 gồm: Môn văn, Môn toán, Môn tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D07 gồm có: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D08 gồm có: Môn Toán, Môn Sinh học, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D09 gồm có: Môn Toán, Môn Lịch sử và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D10 gồm có: Môn Toán, Môn Địa lý và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D11 bao gồm: Môn ngữ văn, Môn vật lý, Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D12 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Hóa học và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D13 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Sinh học và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D14 bao gồm: Môn ngôn ngữ, Môn lịch sử, Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D15 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Địa lý, Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D16-D30:

 • Tổ hợp D16 gồm có: Môn Toán, Môn Địa lý và Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D17 gồm có: Môn Toán, Môn Địa lý và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D18 bao gồm: Môn Toán, Môn Địa lý, và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D19 gồm có: Môn Toán, Môn Địa lý và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D20 bao gồm: Toán, Địa lí, Tiếng Hoa.
 • Tổ hợp D21 bao gồm: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D22 gồm có: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D23 gồm có: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D24 gồm có: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D25 bao gồm: Môn Toán, Môn Hóa học và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D26 gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D27 bao gồm: Toán, Vật lý, Ngôn ngữ Nga.
 • Tổ hợp D28 gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D29 gồm có: Môn Toán, Môn Vật lý và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D30 bao gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Hoa.
 • Tổ hợp D31-D45:

 • Tổ hợp D31 bao gồm: Toán, Sinh học, và Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D32 bao gồm: Môn Toán, Môn Sinh học và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D33 bao gồm: Môn Toán, Môn Sinh học, Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D34 gồm có: Toán, Sinh học, và Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D35 gồm có: Môn Toán, Môn Sinh học và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D41 bao gồm: Môn ngữ văn, Môn địa lý, Môn tiếng Đức.
 • Tổ hợp D42 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Địa lý, và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D43 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Địa lý, và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D44 gồm có: Môn Ngữ văn, Địa lý, và môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D45 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Địa lý, và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D52-D70

 • Tổ hợp D52 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Vật lý và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D54 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Vật lý, Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D55 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Vật lý, và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D61 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Lịch sử và Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D62 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Lịch sử, và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D63 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Lịch sử, và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D64 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Lịch sử, và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D65 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Lịch sử, Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D66 gồm: Môn Ngữ văn, Môn Giáo dục công dân, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D68 bao gồm: Môn ngữ văn, Môn giáo dục công dân, và Môn tiếng Nga.
 • Tổ hợp D69 gồm: Môn Ngữ Văn, Môn Giáo dục công dân và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D70 gồm: Môn Văn, Môn Giáo dục công dân và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D72-D85:

 • Tổ hợp D72 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học tự nhiên và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D73 gồm có: Môn ngữ văn, Môn khoa học tự nhiên và Môn tiếng Đức.
 • Tổ hợp D74 gồm: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học tự nhiên và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D75 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học tự nhiên và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D76 bao gồm: Môn học văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D77 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học tự nhiên, Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D78 bao gồm: Môn Ngữ văn, Khoa học xã hội, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D79 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học xã hội, Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D80 gồm: Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D81 bao gồm: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học xã hội, Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D82 gồm: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học xã hội, Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D83 gồm có: Môn Ngữ văn, Môn Khoa học xã hội, và Môn Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D84 bao gồm: Môn Toán, Môn Giáo dục công dân, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D85 gồm có: Môn Toán, Môn Giáo dục công dân và Môn Tiếng Đức.
 • Kết hợp D86-D99:

 • Tổ hợp D86 gồm có: Môn Toán, Môn Giáo dục công dân và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D87 gồm có: Môn Toán, Môn Giáo dục công dân và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D88 bao gồm: Môn Toán, Môn Giáo dục công dân, và Môn Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D90 bao gồm: Môn Toán, Môn Khoa học tự nhiên, và Môn Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D91 gồm có: Môn Toán, Khoa học tự nhiên và môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D92 bao gồm: Môn Toán, Môn Khoa học tự nhiên, Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D93 gồm có: Môn Toán, Môn Khoa học tự nhiên và Môn Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D94 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D95 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Hoa.
 • Tổ hợp D96 gồm có: Môn Toán, Môn Khoa học xã hội, và Môn Anh.
 • Tổ hợp D97 gồm có: Môn Toán, Môn Khoa học xã hội và Môn Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D98 gồm có: Môn Toán, Môn Khoa học xã hội, Môn Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D99 gồm có các môn học như Toán, Khoa học xã hội và Tiếng Nga.
 • Quy tắc cần tuân thủ khi tính điểm Đại học khối D

  Điểm Đại học khối D được tính theo phương thức tính điểm xét tuyển Đại học dựa trên điểm THPT theo quy định trong thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Đề án tuyển sinh đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Thông tin về tuyển sinh đại học đã được cung cấp đầy đủ, bao gồm cả văn bằng Cao đẳng về Giáo dục Mầm non và yêu cầu đảm bảo chất lượng (phụ lục đính kèm).
 • Các hình thức tuyển sinh và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nêu rõ, phù hợp với quy định của các quy chế tuyển sinh. Điều này thể hiện chính sách chất lượng của trường.
 • Quy định rõ liệu trường có áp dụng và điều kiện để sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ. Kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia và THPT các năm trước sẽ được giữ nguyên.
 • Phương thức xét tuyển học sinh ra trường trung cấp sư phạm được quy định cụ thể. Trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non phải tuân thủ quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
 • Năm bắt đầu đào tạo cần được ghi rõ và quyết định ủy quyền của cấp có thẩm quyền. Trường cần có quyết định tự chủ đối với chuyên ngành đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Các trường đào tạo giáo viên có thể mở rộng cơ hội xét tuyển trực tiếp cho học sinh tốt nghiệp THPT chuyên của tỉnh, thành phố, dựa trên thành tích trong các môn chuyên hoặc môn đạt điểm.
 • Trước 15 ngày, tất cả trường học cần xây dựng và đăng lịch đăng ký phiếu đào tạo trên trang thông tin điện tử của mình.
 • Các trường học thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo Đề án đăng ký đã được công bố, tuân thủ các quy định hiện tại.
 • Những yếu tố cần lưu ý khi tính điểm

  Ưu tiên đối tượng, tuyển vào trực tiếp.

  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được thêm điểm khi xét tuyển vào đại học.

 • Nhóm ưu tiên 1 được cộng 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm.
 • Điểm ưu tiên khu vực được phân chia như sau: khu vực 1 được cộng thêm 0,75 điểm, khu vực 2 được cộng thêm 0,25 điểm và khu vực 2 – NT được cộng thêm 0,5 điểm.
 • Theo quy định tại Điều 7, Khoản 2 của Quy chế tuyển sinh Đại học, có mười đối tượng được tuyển sinh trực tiếp. Bên cạnh đó, còn có đối tượng được xét tuyển mở rộng.

  Những điều cần chú ý.

 • Trong phương pháp tính điểm thi Đại học THPT quốc gia, điểm không đạt được được tính là 1/10 điểm.
 • Khi tính điểm Đại học, cần lưu ý rằng mỗi trường đại học có chính sách điểm ưu tiên riêng. Điều này dựa trên phương án tuyển sinh hàng năm và thường tuân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Những yếu tố cần quan tâm khi tính toán điểm.

  Cách tính điểm Đại học khối D hiện tại

  Hãy sử dụng phương pháp tính điểm Reviewedu tổng hợp sau đây dựa trên các tổ hợp thuộc nhóm D.

  Đối với các ngành không có môn hệ số trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thể tính điểm xét tuyển đại học theo công thức sau: thông thường.

  Các ngành không có môn học có hệ số nhân.

  Điểm thi đại học năm 2022 được tính bằng tổng điểm của môn 1, môn 2, môn 3 và điểm ưu tiên (nếu có).

  Trong đó:.

 • Các điểm của môn 1, môn 2 và môn 3 là điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đại học của học sinh.
 • Điểm ưu tiên thì được tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và từng trường Đại học.
 • Các ngành có môn học có hệ số nhân:

  Có một số trường áp dụng việc nhân hệ số theo môn thi, với hệ số phổ biến nhất là 2. Công thức tính điểm xét tuyển đại học như sau:

  Tổng điểm xét đại học (thang điểm 40) được tính bằng tổng điểm của Môn 1, Môn 2 và Điểm Môn 3 nhân 2, cộng thêm Điểm ưu tiên (nếu có).

  Cách tính điểm thi đại học này được áp dụng cho các trường xét tuyển theo thang điểm 40 và đối với các trường Đại học xét theo thang điểm 30 thì tính như sau:

  Điểm xét đại học được tính bằng công thức: tổng điểm của 3 môn học nhân 2, sau đó nhân với 3/4 và cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

  Cách tính điểm xét tuyển đại học khối D của một số trường

  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM

  Năm 2019, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM đã quy định áp dụng hệ số 2 cho môn ngoại ngữ trong các ngành ngôn ngữ. Các ngôn ngữ bao gồm Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Italia. Ngoài ra, một số ngành khác cũng sẽ áp dụng hệ số 2 cho một số môn như sau:

 • Sử dụng nhân hệ số 2 cho môn Văn học và Ngôn ngữ học của các ngành Văn học và Ngôn ngữ học.
 • Sử dụng hệ số 2 cho môn Lịch sử trong ngành Lịch sử.
 • Sử dụng hệ số nhân 2 cho môn Địa lý trong lĩnh vực Địa lý học.
 • Sử dụng nhân hệ số 2 cho môn tiếng Nhật trong ngành học về Nhật Bản.
 • Cách tính điểm kiểm tra đại học được mô tả cụ thể như sau:

  Điểm xét tuyển được tính bằng cách lấy tổng của 3 môn (nhân hệ số 2 cho 2 môn chính) nhân 3 và chia cho 4. Sau đó, kết quả sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và cộng thêm điểm ưu tiên.

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Phương án xét tuyển sử dụng kết quả bài thi THPT Quốc gia. Với mỗi ngành học, sẽ chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển có thể là khối A, A1, B, C, D hoặc tổ hợp 3 môn, 3 bài thi tùy theo ngành. Bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn.

  Trong trường hợp các ngành năng khiếu như Giáo dục thể chất và Giáo dục mầm non, sẽ tiếp tục chọn 2 môn thi từ kỳ thi THPT quốc gia và bổ sung thêm 1 môn năng khiếu được tổ chức bởi trường.

  Cách tính điểm kiểm tra đại học được mô tả cụ thể như sau:

  Tổng điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của các bài thi theo tổ hợp môn đăng ký, kèm theo điểm ưu tiên nếu có.

  Trường Đại học Hà Nội

  Đối với phương pháp đánh giá theo điểm thi THPT năm 2022, HANU sử dụng phương thức tính điểm như sau:.

  Đối với các mã ngành xét tuyển, điểm môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2.

  Môn học Toán + Văn + (ngoại ngữ nhân 2) + (ưu tiên nhân 4/3).

  Chú ý: Điểm ưu tiên bao gồm điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên nhóm đối tượng (nếu có).

  VD: Tôi là một thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1) và cũng là con thương binh, liệt sĩ. KV1 được coi là Điểm ưu tiên khu vực trong khi con thương binh, liệt sĩ được xem là Điểm ưu tiên đối tượng. Tổng của hai điểm này được nhân với 4 và sau đó chia cho 3.

  Cách tính điểm xét tuyển cho các mã ngành không nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ (bao gồm CNTT, CNTT CLC, Truyền thông Đa phương tiện) như sau:

  Môn Toán, môn Văn, môn ngoại ngữ và môn Điểm ưu tiên.

  Hoặc Môn Toán + Vật lý + tiếng Anh + Điểm ưu tiên.

  Trong trường hợp này, điểm ưu tiên KHÔNG nhân với bốn và chia cho ba.

  Tóm tắt

  Dưới đây là toàn bộ thông tin về cách tính điểm Đại học khối D. Mong rằng qua bài viết này, Reviewedu có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính Đại học khối D để bạn có thể xét tuyển vào các trường Đại học. Chúc bạn học tập tốt và có một kỳ tuyển sinh tuyệt vời!


  Posted

  in

  by

  Tags:

  Comments

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *